અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ
Join Now

Ashram Shala Bharti 2021 | Apply For Vidhyasahyak Post

By | December 29, 2021
Ashram Shala Bharti 2021

Ashram Shala Bharti 2021 : Gujarat Ashram Shala Bharti | Applications are invited for recruitment in the following Ashram Schools managed by Various Gujarat Disrtrict Invites Applications From Eligible Candidates. Teacher Job Seekers of Can Send Their Application For Teacher Vacancy in Various Ashram Shala Gujarat

Overview of Gujarat Ashram Shala Bharti

[wptb id=1604]
  • Post Name: Vidhya Sahayak

Required Education Qualifications

  • BA / B.Ed , TET 2
  • HSC / PTC, TET 1
Age LimitAs Per Rules.
SalaryRs,19950/-
Application FeesThere is No Application Fees.

Salary

  • As Per Govt Rules.
  • Fix For Five Years

Also View : New Job Updates

Steps to Apply 

  • Eligible candidates who fulfilling the criteria as per the notification or the Above Details can apply in the enclosed prescribed format and send a copy through Register AD of their bio-data, recent passport size photo, educational qualification, certificate of experience, And all Necessary Documents with the application.

Send Your Application Address :

  • Mandal Kacheri, C/O L.B.S Sarv High School, Sukhala, Ta – Kaparada, Dist – Valsad, Pin Code – 396065

Important Note: Candidates are requested to please check and confirm the above details before applying along with the official website and advertisement or notification.

Last Date

  • Within 10 days from the date of Advt. Published (Advt. Published Date 28/12/2021 Read in Notification )
  • Kaparada Ashram Shala Bharti Jaherat : Check Here
  • Anand Madhymik Ashram Shala Bharti Jaherat : Check Here
00days
00hours
00minutes
00seconds

This countdown has been ended already!

Ashram Shala Bharti 2021
Ashram Shala Bharti 2021

Note : Below Job Notification Is Expired

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *